Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Håvard Berger leder møtet, Einar Helgaas m/team leder lovsang - så blir det dåp og medlemsopptakelse før barna er velkommen til søndagsskole. Kristoffer Karlsen forkynner deretter om Guds nåde - under overskriften "Nåde den som synder"

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)