Samling i Småsalen for alle som har et lederengasjement i Kristkirken.