Hjertelig velkommen til nattverdsmåltid sammen med Frikirken! 

Vi samles i lokalene til Frikirken, i St Olavs vei 10, kl 19-20. Leif Erik Nilsen leder nattverdssamling.