Velkommen til Langfredagsgudstjeneste 

Vi samles sammen med Frikirken i deres lokaler i St Olavs vei 10, kl 11 på langfredag. Leif Erik Nilsen taler. 

Det blir ikke opplegg for barn.