Velkommen til 1. påskedagsgudstjeneste! 

Vi feirer Jesu oppstandelse sammen med Frikirken i deres lokaler i St Olavs vei 10. Leif Erik Nilsen taler om påskens gode budskap og det blir opplegg for barna. 

Hjertelig velkommen!