SAMMEN-2016.jpg

Kristkirken arrangerer en allsidig og variert konferanse med visjonen- SAMMEN i Kristus, familien og samfunnet - som tema.

(Detaljert program nedenfor) Vi starter SAMMEN fredag kveld kl. 19. Da deler herlige Anna Melkeråen om LIVET I KRISTUS, om hennes gudsrelasjon og litt om sin familie. Kanal U deltar og bidrar denne kvelden, som en del av det å være SAMMEN som generasjoner.

Lørdag starter med en samling SAMMEN med barna kl. 10.30 før barna har egen samling fra kl. 11-13. Tema for formiddagen er FAMILIE. Flere korte innlegg (blant flere Ann Christin Strøm, Tone-Lise og Karl Herman Frantzen, Marianne og Karl-Erik Hordnes) belyser ulike sider ved det å være familie - menigheten som familie, familie som singel, kjernefamilie og familie som par. Vi spiser varm mat SAMMEN fra kl. 13-15

Lørdag ettermiddag går barnefamiliene hjem til barnevaktene og overleverer barna sine der før de kommer tilbake til kveldssamlingen. Det blir variert program for dem som er igjen i kirken, følg med - mer info kommer om denne økten.

Lørdag kveld kl. 19 er tema SAMFUNNET. Da har vi invitert byråd i Bergen, Rebekka Ljosland, til å fortelle om hennes tjeneste i samfunnet og utfordre henne på hva vi kan gjøre SAMMEN fremover. Vi skal prise vår Far SAMMEN og høre flere dele om sin tjeneste der man er i hverdagen - midt i samfunnet.

Søndag feirer vi gudstjeneste og kirkekaffe SAMMEN fra kl. 11. Medlemmene i Kristkirken i Bergen deltar på årsmøte kl. 13.30 som en avslutning på en begivenhetsrik helg SAMMEN.

(Konferansen vil bli finansiert gjennom frivillige kollekter gjennom helgen. Hovedsaklig er det maten som vi være en utgiftspost denne helgen.)

Helgen er åpen for alle - både for de som er medlemmer i Kristkirken, og de som ikke er det!

________________________________________________________________________________

  Program Hva Hva skjer?
Fredag 19.00 Kveldsmøte

 

Tema: Sammen i Kristus

Anna Melkeråen deler fra livet i Kristus og livet i familien.

Mathias Furnes m/team leder lovsang.

KanalU tar mye praktisk ansvar denne kvelden – kafé med varmmat, møteverter, teknikk

Møtesalen arrangeres i småbord, vi legger vekt på å det å være sammen med hverandre og i Kristus

Lørdag 10.30 Felles samling for alle 8 mnd – 80 år En god start på dagen med blanding mellom humor, leik og alvor der hele familien fra 8 mnd til 80 år er trives sammen under ledelse av Kristoffer Karlsen
11-13 Barneopplegg Barneleder Elin C har laget opplegg for barn og unge, aktiviteter, undervisning, popcorn og slush, hoppeslott + + ? ?
Formiddagsmøte Tema: Sammen i familien

Roald og Mary Monsen, Marianne og Karl-Erik Hordnes, Ann-Christin Strøm, Margreta og David Myklebust, Tone-Lise og Karl-Herman Frantzen har korte 10 min innlegg der alle snakker fra ulike vinkler inn mot tema Sammen i familien.

Møtesalen arrangeres i småbord, vi legger vekt på det å kunne være og reflektere sammen som familie.

13.00 Festmåltid,

Varm mat + dessert

Kokk lager deilig mat til hele familien. Alle tar seg god tid til å bygge relasjoner rundt måltidsfellesskap i kaféen. Mat for små og store. Hva blir det til dessert?
15.00 Overlevering til barnevakt Småbarnsfamilier har mulighet for å levere barna sine, alle voksne kommer tilbake til kveldsmøtet.
Samvær på ulike måter De som ikke MÅ hjem med små barn blir i kirken og gjør det selv aller mest har lyst til. Eldar Eiksund leder et drømmeverksted. Iren Aglen arrangerer forbønn, healingroom, samtaler. Det blir mulighet for å delta i Quiz. Det kjøres film. Kari Anne Johansen leder en fjelltur for de som vil har frisk luft og bevegelse. Det blir mulighet for å være i kaféen og bare snakke sammen. Mulig ungdommene finner på noe for seg selv. M.m.
18.00 Pizza Vi bestiller pizza til de som er tilstede, lenge siden måltid, påfyll før kveldsmøtet.
19.00 Kveldsmøte

 

Tema: Sammen i samfunnet

Bjørnar Gilje med team leder lovsang. Torunn Urnes Meyer, Terje Gilje, Kari Anne Johansen deler små korte vitnesbyrd og prinsipper fra samfunns- og arbeidsliv. Tarjei Gilje samtaler med Rebekka Ljosland ut fra hennes tjeneste i samfunnet som byråd og bevissthet om å utgjøre en forskjell.

Møtesalen arrangeres i småbord, vi legger vekt på å bli utfordret sammen: Hvordan kan dette påvirke meg allerede mandag?

Kafé og samvær.

Søndag 11.00 Gudstjeneste Håvard Berger taler.
13.00 Kirkekaffe Ekstra god kirkekaffe.
13.30 Årsmøte KiB For medlemmer i Kristkirken i Bergen.

Ingen påmelding (men si gjerne til alle du kjenner at du skal og vis at du skal delta på Facebook). Kollekt (ingen konferanseavgift).

Velkommen!