Kristkirken ledes av et eldsteråd, som også er menighetens styre. Du kan lese mer om eldsterådets funksjon i Kristkirkens forfatning. 

 

Eldste:

Leder: Endre Ljones, 909 82 551 / endre.ljones@gmail.com

Nestleder: Tarjei Gilje, 906 34 120 / tarjei@kristkirken.no

Øvrige i eldsterådet er Geir Anton Johansen, Håvard Berger, Kristoffer Karlsen og Leif Tore Solberg.

Thomas Dalsbø innvies til eldstetjeneste søndag 12.08.2018.