Kristkirken ledes av et eldsteråd, som også er menighetens styre.

Du kan lese mer om eldsterådets funksjon i Kristkirkens forfatning

 

Leder: Endre Ljones, 909 82 551 / endre.ljones@gmail.com

Nestleder: Tarjei Gilje, 906 34 120 / tarjei@kristkirken.no

Kristoffer Karlsen

Leif Tore Solberg

Thomas Dalsbø (pastor)

Håvard Berger (hovedpastor)

Geir Anton Johansen har for tiden permisjon fra eldstetjenesten.