Kristkirken ledes av et eldsteråd, som også er menighetens styre. Du kan lese mer om eldsterådets funksjon i Kristkirkens forfatning. 

 

Eldste:

Leder: Endre Ljones, 909 82 551 / endre.ljones@gmail.com

Nestleder: Tarjei Gilje, 906 34 120 / tarjei@kristkirken.no

Øvrige i eldsterådet er Kristoffer Karlsen, Leif Tore Solberg, Håvard Berger og Thomas Dalsbø.

Geir Anton Johansen har permisjon fra eldstetjenesten i skoleåret 2018/19.