Mennesket er gitt en unik plass i skaperverket - ikke minst ved det at Gud ble et menneske. Guds varme, engasjerte hjerte for både mennesker og jorden skinner gjennom denne talen, der Håvard også navigerer i det som har med sann åndelighet å gjøre. Sann åndelighet er alt annet enn en abstrakte ideer og påfølgende virkelighetsflukt. Nei, sann åndelighet - eksempifisert gjennom Jesus - bøyer seg ned, og har en konkret og jordnær tilnærming til vår upolerte klode.