Flere ganger i Bibelen brukes bildet om at Jesus sin kirke på jorden er som en KROPP – med mange kroppsdeler. I denne talen snakker Håvard om hvordan vi alle har tilhørighet til den store kroppen (den universelle kirken) – men at det er Guds visdom at vi er koblet på et lokalt menighetsuttrykk, der vi er lik kroppsdeler som har kroppens oppbyggelse for øye..!