I denne talen oppmuntrer Håvard de som er i trofast, målrettet bønn for sine kjære. Det finnes mange eksempler i Bibelen på hvordan uselviske familiemedlemmer fungerer som livreddere. I denne talen utfordres man samtidig til slik offervilje, for om ikke du kjemper i bønn for dine kjære - hvem gjør det da..?