I denne talen tar Thomas Dalsbø utgangspunkt i fortellingen om faren med de to sønnene (Luk.15). Guds varme skinner sterkt gjennom denne farens tilnærming til begge sine (harde) sønner. Jesus synliggjør at Gud ikke bare sier OK til å omgås oss - han løper oss i møte!