Vi har alle områder i livet hvor vi møter på nød - smerte over tingenes tilstand, sår fra fortiden, frykt, anger, tungsinn, usikkerhet i møte med framtiden etc. Men i stedet for at våre tilkortkommenheter får definere og begrense livene våre, så finnes det hjelp i Gud til områder som oppleves håpløse! Bli oppmuntret ved å høre Daniel dele om hvordan Jesus er vårt år av frihet!