I denne talen fortsetter Håvard på sporet han var på sist søndag - og denne gangen forankres budskapet enda mer i Jesu verk på korset; Han døde for alt på kloden, ikke bare for alle som bor der. Hvilke konsekvenser får dette for din og min hverdag..?