Kom Jesus til jorden primært for å redde og frelse mennesker, eller kom han for mer enn det? I denne talen snakker Håvard om at Jesus ikke bare er den nære hyrden som er opptatt av alle – han er den visjonære Kongen som vil influere alt. Vårt bilde av Ham har også mye å si for vår hverdag; For er vi primært utsendt av en hyrde – eller en konge?