Søndag 23. og mandag 24. april hadde vi besøk av Heidi Baker. I hennes andre tale (mandag formiddag) tar hun utgangspunkt i Filipperbrevet, og snakker bl.a. om gleden i Gud, om å ikke gi opp m.m. (Tolk: Marianne Braseth)