Hvorfor kom Den Hellige Ånd over Jesus like etter hans dåp? Var ikke Ånden hos Jesus fra før? I denne talen fremhever Håvard endringen som inntraff i Jesu liv etter denne hendelsen, og hvordan Hans liv -fylt av Den Hellige Ånd- blir stående som et mønsterbilde for oss som er Jesu kropp på jorden i dag.