I denne ukens tale snakker Atle Yndesdal om viktigheten av å oppsøke Guds nærvær.