I denne talen snakker Atle om menneskets møte med lovens krav. Den kvinnen som vi leser om i Joh.8,2-12 viser oss hvordan det er å komme inn i Guds nærheten med et liv som har gått i stykker. Hun var dødsdømt etter loven. I møte med den «syndefrie» Jesus som var den eneste som i så fall kunne utført dommen, fikk hun mulighetene til en ny start i livet på grunn av den nåde hun møtte hos Jesus. Jesus inviterer oss inn i sin nærhet der vi kan få legge av synd og skam og begynne på en ny i våre liv - tilgitt og opprettet.