Kors og komfort er et sjeldent ordpar. Korset vitner om at lidelse ikke er et fremmedelement i den kristne tro – snarere tvert imot. Jesus lover ikke sine etterfølgere en glamorøs vei. "Evangeliet er ikke at vi er uten byrde, men at vi ikke er uten hyrde", sier Håvard denne søndagen.