Gud skaper mennesket – som synder mot Gud – det skulle de ikke gjort – derfor må Jesus komme – han dør på korset for vår synd – ta i mot hans ufortjente gave. Dette lyder kjent, men korset fremstår her som en del av Guds B-plan. Kan det tenkes at korset var medregnet før skapelsen, og således tilhører Guds A-plan? ”Hvem av dere som vil bygge et tårn setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste?”, spør Jesus..