I denne talen forteller Håvard om Kristkirkens grunnverdier, samtidig som han forklarer hvorfor vi denne vinteren skrinlegger visjonsformuleringen ”Sammen i Kristus, familien og samfunnet" - til fordel for noe bedre!