I denne talen starter Thomas adventsserien “Beretninger fra Betlehem” med utgangspunkt i bønnen til Sakaria i Lukas 1. Sakaria har satt sitt håp til Gud, og ser nå at gjennom Messias sitt komme går håpet i oppfyllelse. På samme måte som Sakaria blir vårt håp forankret i Gud når vi husker på hva han har lovet og lar sannheten om at Han er god og uforanderlig slå dype røtter i våre liv.