I denne talen snakker Johanna Almelid om hvordan gjeterne får spille en hovedrolle i dramaet rundt Jesus (Luk 2,8-20) . De blir møtt av det himmelske midt i sin hverdag - mens de er på jobb - og så får de gå med verdens beste budskap til Josef og Maria.