I denne talen fortsetter Elin Constanse Gilje adventsserien ”Beretninger fra Betlehem” og ser på løftet Maria fikk fra engelen. Hun var en ung jente som fikk et utrolig løfte, og hennes respons er et eksempel for oss. Livet hennes ble snudd på hodet og vi ser på de ulike utfordringene hun møtte. Likevel velger hun å stille seg åpen for Guds vilje selv om det ville bety at livet hennes ble helt annerledes fra det hun nok hadde tenkt.