I Bibelen snakker Jesus flere ganger om stor og liten tro, det må altså være en gradering av hvor mye tro man har. Andreas Nordli taler i dag om hvordan man igjennom lydighet kan vokse i troen.