Det er store endringer på gang for oss i KiB-familien. Alt tyder på at 2019 blir det siste hele kalenderåret med tilhold i Kanalveien 90, iallefall slik vi nå kjenner lokalene. Vi må belage oss på tilhold i andre lokaler ila. år 2020 - enten midlertidig eller permanent. Denne søndagen valgte vi å ha utvidet fokus på dette fordi endringene a) er betydelige og behøver fokus i fellesskapet, og b) det er for tiden mange som går regelmessig på gudstjeneste i Kristkirken som ikke er medlemmer. Disse mottar ikke interne skriv og har ikke kjennskap til det som formidles på medlemsmøtene. Kristoffer innleder med et kort notat, før Håvard taler om “Kristkirkens lokaler fra A til NÅ“.