Denne søndagen talte Rolf Helén Iversen (79) om nådegaven til å prøve ånder. Her er det mange grøfter - men også mye hjelp å få. Hvordan kan vi prøve åndene - om de er av Gud? Vi er takknemlig for at Rolf Helén - som er en uredd og bevandret mann - står fram som en stødig los i dette farvannet.