I denne korte og konsise talen, prøver Daniel å nå alle generasjoner med hovedbudskapet i Kolosserbrevet kap.2. Han summerer dem ned i fire ‘B-er’ - hvordan Jesus tar våre ‘bommer’, og ‘betaler’ for dem, men ikke nok med det, Han vil også ‘beskytte’ oss for alltid.