Hvis vi ikke har syn for Kristi sentralitet og storhet, ser vi alt annet feil. Jesus er en eksakt representasjon av Gud, Han er verdens skaper og verdens helbreder, og han er verdens nye konge som ønsker å implementere sitt kongerike gjennom meg og deg.