Denne søndagen ble Thomas Dalsbø innsatt til eldstetjeneste i Kristkirken. Han benyttet muligheten til å snakke om at Jesus er mer enn en teori. Jesus må (og vil) erfares - noe Thomas også belyser fra sitt eget liv. 

Nøkkelvers: Gal 1, 11-12  Joh 14, 21-23