Ikke lenge etter at Peter hadde fornektet kjennskap til Jesus, møter han den oppstandne på en strand i Nord-Israel. Med stor nåde kaller Jesus ham til et lederskap som aller mest handler om å gi mat/næring til andre. Frode Espedal legger ut om dette møtet mellom Jesus og Peter, og i siste del av talen overrasker han de fleste tilhørerne med hvor praktisk dette er blitt seende ut i hans egen hverdag.

Nøkkelvers: Joh 21