I denne talen innleder Thomas vår nye taleserie “Jeg tror” (som tar utgangspunkt trosbekjennelsen) med å se på den første trosartikkelen “Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper”. Han snakker om at denne setningen, sammen med det vi leser i Bibelen, viser oss at Gud Fader både er en allmektig Skaper og en nær Far - på samme tid.