I årets første tale snakker Håvard om hvordan Jesus levde i relasjon til sin Far, elsket mennesker og tjente sin verden - og hvordan dette mønsterbildet vi øyner i Jesus har inspirert Kristkirkens visjon og siktemål; «kjenne Gud - elske mennesker - tjene vår verden»