I denne talen snakker Atle om at Jesu oppstandelse er et faktum, og at det er vårt håp. Hadde ikke Jesus stått opp ville vi vært “de ynkeligste av alle mennesker.” Men på grunn av Jesu oppstandelse kan vi vite at dødens makt er brutt, og at vi har evig liv.

Nøkkelvers: Heb 11, 13-16