"Jesus? Ja! Kirke? Nei! Mange sliter med å "tro på de helliges samfunn". I denne siste talen om trosbekjennelsen, forkynner Håvard om trosfellesskap. Vi sier at vi tror på en hellig, allmenn kirke - og de helliges samfunn .. Hva er det egentlig som menes? Hva er det egentlig vi bekjenner?