I denne talen snakker Mary om hvor avgjørende det er at vi har den Hellige Ånd i våre liv - og at dette gir oss den frimodigheten vi trenger for å tjene Gud i våre unike hverdager.