Mark Appleyard, som var hovedtaler på konferansen “Business with honor”, snakker denne søndagen om tre nøkler for vekkelse; (1) en plan for hellighet, (2) fred med Gud, og (3) lidenskap for å forandre verden.

Tolk: Jan David Antonsen