Da Jesus var på jorden, levde han - som menneske - i full åpenhet for Ånden. I denne talen snakker Håvard om hvordan åpenheten for Ånden kan få vokse i våre liv, blant annet gjennom oppriktig utprøving, nådefull tilnærming og omvendelse fra saker som hindrer Guds Ånd.