Har Gud sluttet å tale til oss? Nei. I følge Bibelen starter et interaktivt forhold til Gud når vi får den Hellige Ånd. I denne talen snakker Thomas om at Ånden ønsker å tale til hver enkelt av oss i dag, og at vi kan øve oss opp til å bli sensitive for Hans stemme.