I denne talen snakker Atle Yndesdal om hvordan den Hellige Ånd taler til oss gjennom profeti og hvordan han ønsker å bruke oss til å betjene andre gjennom denne gaven.