I denne talen avslutter Håvard taleserien med å snakke om hvordan den Hellige Ånd inviterer og leder oss inn i fellesskap med hverandre.