I denne talen snakker Reidun Helle om troens seier ut fra Hebreerbrevet 11, 30-40.