På høstens semesteroppstart snakker Håvard om at det overordnede mål og fokus for Kristkirken er å hjelpe mennesker til et nært vennskap med Gud.