Hvorfor lever jeg? Er jeg en tilfeldighet? Finnes det en mening med mitt liv? Mennesker har til alle tider stilt disse spørsmålene, og mange er de som også søker å besvare dem. I denne talen - som er den første i høstens taleserie - søker Håvard å formidle Guds ords veiledning i dette brådype terrenget.