Magnus-i-steget.jpg

Vi feirer Sommeren, Jesus og Hverandre 14 – 17 August! Venner i Kristkirken og nettverk!

186 deltagere opplevde innholds- og minnerike dager sammen på Sommerfesten i fjor! Som menighetsfamilie trenger vi å oppleve hverandre i andre omgivelser enn kirkebygg. Det «utvider våre grenser» som nettverk, ikkje minst relasjonelt! Å dra på denne familieferien sammen, gir Gud rikelig rom til å knytte oss sammen i en kreativ, sommerlig, morsom, Gudspåkobla og vennlig atmosfære på en folkehøgskole med gode fasciliteter! Folkehøgskolen har til og med hatt jubileumsopp-pussing siden i fjor…

Hordnes i bassenget

Innhold: nevner her de sikre postene foreløpig, så kommer det mer!: kreativ lagbygging,  kaffiklubben for ”de kloke”, barneopplegg, lovsangsfest, quizz og misjonsløp. På fritida lørdagen kan du i alle fall velge mellom: turneringer, fjelltur, gymsalsaktiviteter, hobbykrok, basseng, badestrand, hoppeslott… eller lese ei bok på grasplenen! Altså velger du din ferieprofil blant mange, snopete muligheter! 5 åringen, 35 åringen og 70 åringen osv. skal trives på Sommerfesten!

Sønn Johannes

PS:  du har stor valgfrihet i ka du e med på! Og det blir luftigere program i år enn i fjor, og litt færre valgmuligheter så vi blir mer samla i det vi gjør. Mao mer rom for samtale, aktiviteter og hvile. Ellers:

  • Arbeidstittel for et viktig tema: "Åndelig modenhet". Vi tror dette blir sterke saker! Treffende, med ny lyssetting inn i livet.
  • Gode, engasjerte forkynnere: Håvard Berger og Jon Arne Nygård (Frikirken)
  • Overgitt lovsangsleder: Mathias Furnes og band.

For: Kristkirken og nettverksmenighetene våre

Alder: Alle generasjoner 0-100!

Påmelding: ikkje i gang endå! Men nevner: avmelding etter 7 august: kun penger tilbake ved dokumentert sykdom.

Pris: ikkje klar. En enslig må regne med en sum mellom 15-2000, en familie ca 4-5000.  Men så rimelig som vi klarer det!

Spørsmål?: i forhold til påmelding: Øyvind Furnes 95057516,  eller om programmet: Einar Helgaas 41432192.

Dette blir Swing of Summer – 4 Days of Glory!

 

Hilsen Einar Helgaas og prosjektgruppa: Øyvind Furnes, Oddvar Almelid, Trine Kismul, Leiv Andrè Dale og Linda Ljones.

Come on!