Viewing entries in
Arkiv

Sommeroffer 2015

Sommeroffer 2015

32984_jumbo.jpg
Alle mennesker liker å få. Selv om det alltid er kjekt å få, viser Jesus oss en høyere vei. Nemlig at det er en enda større glede å gi (Apg.20:35). Med dette som bakgrunnsteppe ønsker vi derfor å annonsere Sommeroffer 2015.
Målet med Sommeroffer 2015 er at vi som fellesskap skal støtte hverandre, oppmuntre hverandre og utfordre hverandre til å leve etter en Bibelsk standard med pengene våre. Vi vil være et fellesskap som lever etter Guds Ord på alle livet områder. 90% av årets sommeroffer vil gå til vårt eget fellesskap slik at vi kan fortsette å arbeide for å se visjonen "Sammen i Kristus, familien og samfunnet" bli en virkelighet gjennom Kristkirken i Bergen. Vi vil bygge et solid fellesskap sammen slik at flest mulig mennesker finne evig liv i Jesus, slik at vi vil kan se solide og oppreiste familier som gjenspeiler Gud og slik at vi kan se et samfunn som forvandles ved at hver enkelt av oss representerer Kongen der vi er i hverdagen.
Du er herved utfordret på å bli med!
Sommeroffer 2015 starter på gudstjenesten søndag 7. juni og går ut måneden. Spør gjerne Gud sammen i familien om hvor mye hver enkelt av dere skal gi denne måneden. Ta med barna på prosjektet og la dem få gleden av å gi av sine egne midler.
Kollektene på gudstjenestene 7. og 14. juni vil gå til Sommeroffer 2015, i tillegg kan du gi ved å overføre penger til kontonr. 3624.51.66154 frem til 30. juni.
Vi vil minne om at Bibelen taler om flere typer givertjeneste. Sommeroffer 2015 er ment å være en hellig gave som du setter til side og gir i tillegg til den faste givertjenesten (noen kaller dette for tiende). Det er ikke ment å erstatte den faste gaven du setter til side hver måned og gir til en menighet eller organisasjon. Dette offeret er ment som et tillegg.

Sommerfest 2015

Sommerfest 2015

sommerfest15-banner.jpg

Det er vår store glede å kunne invitere deg og dine til Kristkirkens årlige Sommerfest! Også i år går turen til Nordhordland Folkehøgskole, hvor mulighetene er mange og fasilitetene gode. Vi tror disse dagene med både små og store blir en frisk, samlende og oppbyggelig start på sommerferien..! Overskrift på årets Sommerfest er ”Gode Nyheter”, der det enkle evangeliet om Jesus er fokus. Jesus er ikke bare god historie – Han er gode nyheter!

Vi kommer ikke til å ha like detaljert program som foregående år. Det blir mye rom og fritid, med mulighet for den ekstra spaserturen, den ekstra volleyball-kampen, den ekstra kaffekoppen. Det blir samtidig gode møter med lovsang, vitnesbyrd og forkynnelse - samt en del tilrettelagte aktiviteter for de minste.

Nytt for året er at Kristkirken subsidierer årets Sommerfest med 50.000 kroner. Vi har valgt å gjøre det slik at de første 100 personene som melder seg på, får 500 kroner i avslag. (0-3 år = gratis). Så her er det førstemann til møllen :-)

Prisliste FØR rabatt : To døgn
Voksen - dobbeltrom 1600
Barn 4-12 - dobbeltrom 900
Voksen - enkeltrom 1800
Barn 4-12 - enkeltrom 1000
Eks. 2 voksne, 2 barn 4-12 år: To døgn
Voksen - dobbeltrom 1600
Voksen - dobbeltrom 1600
Barn 4-12 - dobbeltrom 900
Barn 4-12 - dobbeltrom 900
Fratrekk - RABATT (4 x 500 kr) 2000
SUM 3000

Påmelding innen 10.juni til Kristoffer Karlsen på k.karlsen83@gmail.com el. tlf. 936 79 500. Har du spørsmål ang. programmet? Tarjei Gilje: tarjei@kristkirken.no el. tlf. 906 34 120. Har du andre spørsmål? Daniel Sæbjørnsen: daniel@kristkirken.no el. tlf. 404 58 473.

VI GLEDER OSS STORT, OG HÅPER AT MANGE BLIR MED PÅ HERLIGE, STYRKENDE DAGER! 

Varme, engasjerte hilsener fra Sommerfest-komitéen:                                                                                Tarjei Gilje, Kristoffer Karlsen, Daniel Sæbjørnsen, Trygve Birknes og Håvard Berger

For å se promofilm - https://www.facebook.com/291052754240238/videos/vb.291052754240238/986996861312487/?type=2&theater

 

 

Forkynnerkveld

Forkynnerkveld

IMG_7283.jpg

Det er en glede for oss i Kristkirken å invitere til en temakveld rundt forkynnelse! Denne kvelden er ikke bare for mennesker som er vant med å forkynne og formidle Guds Ord til vanlig, men vel så mye for dem som aldri har forkynt tidligere, eller bare noen få ganger. Det samme er gjeldende for alder, om man er voksen eller ung, så er man invitert til denne kvelden. Siktemålet for kvelden er å løfte opp temaet ’forkynnelse’, hva Guds ord sier om det, og hvordan man praktisk kan forbereder og framfører en forkynnelse. Videre vil det være en felles samtale rundt tematikken, før vi har en praktisk øvelse, hvor hver enkelt kan få prøve å forkynne og få tilbakemelding.

Det hele vil finnes sted i Kristkirkens lokaler i Kanalveien 90 (inngang baksiden), kl1830 – 2100 og det er Håvard Berger og Daniel Sæbjørnsen som vil stå for ord og opplegg denne kvelden.

Ta med deg selv, og en venn – så preker vi sammen!

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag

kristi-himmelfart.jpg

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 14. mai, vil det være gudstjeneste i Kristkirken kl1100. Dette vil være en gudstjeneste med levende lovsang, godt fellesskap, og forkynnelse av Thomas Dalsbø rettet inn mot dagens hensikt - Kristi himmelfart. Det vil da ikke være gudstjenestefeiring på den etterfølgende søndagen, siden det er 17.mai. Vi ønsker da alle våre medlemmer en fin feiring av grunnlovsdagen, sammen med familie og venner.

 

Fratrer som eldstebror etter 32 år

Fratrer som eldstebror etter 32 år

IMG_0149.jpg

Asgeir Aglen har bedt om å bli løst fra eldstetjenesten i Kristkirken i Bergen. Det er den fremste veteranen i dagens eldsteråd som dermed trer ut ved årsskiftet. På tide – Hva er bakgrunnen for at du ønsket å avslutte eldstetjenesten nå? – Jeg har etter hvert kommet til at det er på tide å trekke seg tilbake. Jeg har vært eldste i 32 år, og jeg ser andre i menigheten som har utrustning for eldstetjeneste, og som har større glød og energi enn meg. – På hvilke områder synes du det å være eldstebror har forandret seg mest siden du ble ordinert i 1982? – Den mest synlige forandringen er kanskje kleskoden på plattformen – fra dress og slips til trange jeans. En mye viktigere forandring er nok synet på menighetens rolle/identitet. Det har både organisatoriske og teologiske aspekter. Vår identitet har endret seg fra å være lokalmenighet som del av et kirkesamfunn på landsplan, mot det å være en lokal forsamling med tilhørighet i «Guds menighet i byen», og har videre endret seg mot det å være en forsamling av mennesker som har sin hovedtjeneste som Gudsrike-representanter i hverdagen.

Begivenhetsrik tid Jeg har i løpet av tjenesten beveget meg fra å være ganske erke-luthersk til å være fullt engasjert den karismatiske bølgen, med opplevelser som jeg ikke kunne tenkt meg på forhånd. Oppstarten av Kristkirken var en begivenhetsrik tid hvor mye fantastisk skjedde. Jeg ser tilbake på dette med stor glede og takknemlighet. Så fikk vi en utfordrende og lærerik periode med anstrengt økonomi og liten stab, hvor stor frivillig innsats måtte være bærebjelken i driften. Etter en bedring i økonomien har vi igjen fått en solid stab som gjør driften mye lettere. Jeg opplever at vi nå er i en periode med re- konsolidering og ny optimisme. Jeg merker stor glød hos ungdommene. Vi hører hvordan Gud gjør nye ting mange steder, og Han har ikke glemt Bergen!

Favorittmenighet – Hvordan vil du karakterisere Kristkirken i Bergen anno 2014 i forhold til Bergen Frikirke anno 1982? – Bergen Frikirke var min favorittmenighet i 1982, slik Kristkirken er det i dag. Mer objektivt mener jeg også at begge forsamlinger har hatt en viktig funksjon i byen. Gudstjenesteformen i dag er ikke så veldig ulik 1982. Den var nok mest forskjellig på slutten av 90-tallet med omfattende åndsmanifestasjoner og en svært tøyelig tidsramme. Den største forskjellen mellom 2014 og 1982 er kanskje dagens lovsangs-sesjon med moderne instrumenter, sammenliknet med salmer og sanger med klassisk piano, som var plassert mellom de ulike programposter i gudstjenesten. Dessuten er gudstjeneste-forsamlingens toleranse for aktive barn betydelig større i dag, delvis på grunn av et rommelig lokale med god støydemping.

Bevare og bygge tro – Hvilke sider ved eldstetjenesten har du satt mest pris på? – Bare det å være betrodd en slik tjeneste betyr mye. Min erfaring er at det også følger en ekstra velsignelse og beskyttelse med i tjenesten. Det er en ordning som de første apostler innførte. Bibelens beskrivelse av eldste-kvalitetene er svært oppmuntrende, og samtidig utfordrende. Jeg gleder meg over at mange i menigheten regelmessig ber for hver enkelt i rådet. Mine med-eldste i rådet har betydd veldig mye for å bevare og bygge min tro. Det føles stort når vi sammen tar utfordrende beslutninger i tro. Selv om jeg er en lite utadvent person, blir jeg alltid oppmuntret av å hilse på nye besøkende i forsamlingen. Jeg er glad i barn, og gleder meg veldig når barnemiljøet hos oss fungerer godt.

Mer tid til konen – Hvor ser du det største utviklingspotensialet for Kristkirken? – Jeg tror menigheten har fått noen viktige kall som vi fortsatt skal være tro mot. Da tenker jeg særlig på å utruste medlemmene for arbeidslivet, generasjonene sammen og kristen enhet i bergensregionen Jeg tror også at vi med tiden skal gjenoppta aktiviteter på gaten: Lovsang, telt for velsignelse, forbønn og evangelisering. – Hva vil du bruke mer tid på når du nå trer ut av eldsterådet? – Min kjære hustru, Iren.

Jubileumsfest

Jubileumsfest

Gudstjeneste3.jpg

20-års jubileumsfest i Kristkirken, lørdag 27. september kl. 16.30. Allsidig og spennende program der vi ser tilbake, men også framover. Vi tar alle med mat til felles koldtbord.

Alle er hjertelig velkommen!

Sommer i Kristkirken

Sommer i Kristkirken

Gudstjeneste3.jpg

Venner! De fleste nordmenn gleder seg over at det nå er sommer – og sommerferie. Blant dem er det noen som i tillegg gleder seg over at Kristkirken feirer gudstjenester hver søndag gjennom hele sommeren. Det er gledelig og spennende at mange unge forkynnere skal på banen i juli og august. Vi må samtidig gjøre oppmerksom på at det (av kapasitetshensyn) ikke blir noe eget, organisert opplegg for barna på gudstjenestene denne sommeren.

Gudstjenestene begynner som vanlig kl. 11.00, og følgende personer har ansvar på gudstjenestene denne sommeren:

6.juli er Geir Anton Johansen ansvarlig for møtet. Bjørnar Gilje leder lovsang - Daniel Sæbjørnsen forkynner.

13.juli er Asgeir Aglen ansvarlig for møtet. Tarjei Gilje leder lovsang - Hannah McKibben forkynner.

20.juli er Tarjei Gilje ansvarlig for møtet. Ruben Solberg leder lovsang - familien Minde forkynner.

27.juli er Oddvar Almelid ansvarlig for møtet. Mathias Furnes forkynner. (lovsangsledelse ikke klart, pr. 27.juni)

3.august er Kristoffer Karlsen ansvarlig for møtet. Bjørnar Gilje leder lovsang - Thomas Dalsbø forkynner.

10.august er Geir Anton Johansen ansvarlig for møtet. Mathias Furnes leder lovsang - Thomas Dalsbø forkynner.

14.-17.august er det som kjent Sommerfest på Nordhordaland Folkehøyskole (se egen informasjon)

- og 24.august er det semesteroppstart i Kristkirken igjen. Håvard Berger forkynner.

God sommer, alle sammen!

Håvard Berger forstander

 

Ridderklubben på Villspor

Ridderklubben på Villspor

IMG_4534.jpg

Søndag 27.april etter gudstenesta var Ridderklubben klar for ny, spennande hovedsamling. Denne gongen er det ”OppdragsOrientering” med Landåsfjellet som tumle-mark. På ei utesamling med variert program er det kjekt med godt ver - og denne dagen signar Gud oss med det aller beste vårveret ein kan tenka seg! Det hadde Han sjølvsagt gjort i ruskever også, men det er strålande vår og Bergen på sitt beste! I alt 11 Ridder-aspiranter, 9 fedre og forstandar Håvard Berger møttes på Nattlandsfjellet. Der gir Einar oss ein inspirerande introduksjon til turen, det blir påfyll av litt energi frå frukt og bollar, før den yngre garde vert sendt ut på del 1 av dagens hovedaktivitet - Oppdragsorientering. Gutta opererer i team, og får utfordringar og morro på forskjellige plan: dei skal finne vegen til postar ute i terrenget der dei samarbeider om å løyse oppgåver. Dei får bryne seg og boltre seg i spørsmål og oppgåver om natur og bibelvers, og skal i løpet av ein times tid fullføre del 1 av orienteringa og komme fram til dagens BaseCamp oppe på Landåsfjellet.

IMG_4469IMG_4492

Fedre-gjengen klarer - via litt komplikasjonar, avledning og omvegar - også såvidt BaseCamp! Hm, her snakkar vi i alle fall om ”villspor”… Der får dei det travelt med å få varme i 5 stormkjøkken - for no skal det steikjast pannekaker! Fleirfoldige flasker røre er medbrakt i sekkane, og etterkvart som Ridderaspirantane strøymer inn frå orienteiringa, blir det også fart i steikinga. I starten er nok etterspørselen større enn tilbudet på pannekaker - nokon må vente litt lenge på første servering - men etter kvart blir det bra med kaker til alle. Med bacon, syltetøy eller begge deler!

Håvard samlar Ridderane til tale over dagens hovedtema - "En ekte Ridder er sin Sjels Kaptein". Nokre stikkord og gullkorn derifrå: "Bare død fisk følger strømmen", at unge menn frå Bibelen som Daniel, Josef m.fl. ikkje "lot seg drive hit og dit" av omgivelsene, men hadde retning og fasthet i kroppen, som gjorde til at dei sette kurs midt i omgivnadene, istadenfor å bli kasta hit og dit av dei. Gutta hørte om kamelonen, som skifter farge til omgivelsene - at det ikkje er eit mål for ein ung mann. Verset var: "Den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by" (Ord.16,32)

IMG_4503IMG_4476

Etter tale og mat skal gutta ut på siste del av orienteringa for å løyse oppgåver. Dei skal mellom anna klatre opp i eit tre og ta "selfie"-bilde av heile teamet sitt. Det er ein post for bønn med B&C - be for venner og for kvarandre, og det er mulighet for å vise kor godt dei har pugga bibelvers gjennom tida i Ridderklubben - alt med imponerande resultat! Alle oppgåvene gir poeng i den interne team-konkurransen, der vinnarteamet får ein spennande premie på slutten av semesteret. Løypa er ikkje enkel, og med fristen til å komme inn til BaseCamp i tide, blir det eit skikkelig sekund-drama på slutten for å unngå poeng-trekk for å gå over tilmålt tid. Hm, kanskje likevel mindre ”på villspor” enn fedrene!?

Einar oppsummerer dagen til slutt, me rydder nøye opp etter oss i BaseCamp, og tar turen tilbake "sivilisasjonen" - trøtte og glade!

For Ridderklubbfedrene – Endre Eikestad, now back on track

Bli med på historiens første UTEgudstjeneste i Kristkirken!

Bli med på historiens første UTEgudstjeneste i Kristkirken!

Utegudstjenestebilde.jpg
  • Tid: 1. Juni kl 12 – 16.00 og utover!
  • Sted: Lønningsstrand leirsted, Fleslandsvegen 72
  • Gudstjenesten starter kl. 12. Vi har eget opplegg for Kjempene og Jabulani siste halvdel. De skal bruke den kule hinderløypa på stedet!
  • ”TripleChallenge”: Kl 13.15 begynner Idrettsarrangementet ved brødrene Edvardsen. Det blir 4 klasser: Gutt/Jente opptil 15 år svømmer 50 meter, løper 800-1000 meter og 50 meter potaløp; og Mann/kvinne over 15 år svømmer 200 m, løper 3000m og 100m potaløp. Det blir attraktive premier vel verdt å kjempe om! Påmelding: Dagfinn@befas.no innen 30. mai! Ikkje tenk ”prestasjon”, men gøy trening/ konkurranse i menighetsfamilien!
  • Grill: kl 14.40 griller vi. Ta med ”full pakke grillmat” inkl. ketchup, drikke, osv., og evt. sitteunderlag, campingstoler osv. Badetøy! De som har kapasitet til å ta med kaffi, te, kake, boller el.lign. til kaffikos, veldig flott!
  • Åpen slutt: ingen vits å haste seg videre… Vi har det kjekt utover!
  • Spørsmål: kontakt Einar (414 32 192) eller Dagfinn (920 84 123)

Veiforklaring

Bil Du finner oss like ved Bergen Lufthavn Flesland og ca 25 minutter med bil fra Bergen sentrum. Vårt skilt er godt synlig på venstre side langs veien.

Buss Fra Bergen sentrum til Birkelandskrysset: linje 50E / 51. Fra Nesttun til Birkelandskrysset: linje 54. Fra Birkelandskrysset til Flesland / leirstedet: linje 57. Det finnes holdeplass like ved innkjørselen til leirstedet. Ønsker man å spasere fra Birkelandskrysset bør man påregne minst 30 minutter.

Samlende og offensiv SENDT-konferanse

Samlende og offensiv SENDT-konferanse

sendt.png
27. - 29. mars var Kelly og Mats Vaktskjold, Håvard og Elisabeth Berger, Daniel Sæbjørnsen, Mathias Furnes, Mats Stendal, Einar Helgaas og Thomas Dalsbø i Oslo som Kristkirkens representanter på årets Dawn-konferanse, SENDT 2014. Dette ble noen herlige og inspirerende  dager
 
Konferansen var i hovedsak en menighetsplantings-konferanse, noe både møter og seminarer bar preg av. Den første kvelden ble det servert storslått middag til alle 750 deltakere, med påfølgende tale av Egil Svartdahl - der han på ypperlig og oppmuntrende vis snakket om å stå sammen. Fredagen var det duket for et bredt spekter av seminarer som fokuserte på både praktiske og teoretiske sider ved menighetsplanting. Blant titlene var "Dette har vi lært. Erfaringer fra menighetsplanting", "Church planting in Europe: streams and trends" og "Preaching the gospel to unchurched people." 
 
På konferansens siste dag kom det som for mange var høydepunktet, 750 mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner feiret nattverd sammen og signerte deretter et felles opprop. Oppropet inneholdt blant annet en erkjennelse av, og en omvendelse fra, det å ha gått på kompromiss med Bibelen, og fra å ha feilet med å gi evangeliet videre til neste generasjon. Samtidig var det et offensivt og trosfylt opprop om å arbeide for fornyet tillit til - og lydighet mot - Guds ord, samt at man ønsker å stå sammen om å plante 400 nye fellesskap i Norge fra 2015 til 2025. Hele 15 norske kirkesamfunn/ organisasjoner sto bak oppropet, som kan leses her
 
Det var mye vi fra Kristkirken tok med oss etter tre intensive dager i Oslo. Mest av alt var kanskje følelsen av å ha vært med på noe historisk, en ny opplevelse av enhet og at det å plante nye fellesskap er et av de fremste verktøyene vi har for å nå Norge med evangeliet. Vi merket oss også at Gud har gjort noe med enhetsklimaet i Norge; Tidligere har menighetsplanting for mange vært ensbetydende med splittende og vanskelige prosesser. Nå er det menighetsplanting vi samler oss om. Det som tidligere splittet, er nå det som forener. Det er stort - det virker som Gud holder på med noe i nasjonen.
 
- Thomas Dalsbø

Gudstjenester i påsken

Kirkeårets største høytid står for døren, og her følger litt informasjon om Kristkirkens program denne påsken: Palmesøndag, 13.april: Kl. 11.00. Koldtbord-gudstjeneste i Kristkirkens lokaler. Én times gudstjeneste i storsalen, og én times mat og prat i kafeteriaen. Flott om alle medbringer noe mat til fellesskapet, Kristkirken stiller med varm/ kald drikke. Einar Helgaas har ansvaret for gudstjenesten, Håvard Berger forkynner.

Tradisjon tro feirer vi siste del av påsken i Frikirkens lokaler (St.Olavs vei 10) sammen med Frikirken og Sandsli menighet: Skjærtorsdag, 17.april: Kl. 18.00. Rolf Helen Iversen leder gudstjenesten, Leif Erik Nilsen forkynner.

Langfredag, 18.april: Kl.11.00. Reidar Paulsen leder gudstjenesten, Stig Magne Heitmann forkynner.

1.Påskedag, 20.april: Kl.11.00. Leif Erik Nilsen leder gudstjenesten, Håvard Berger forkynner.

Håper dere alle får en GOD påske i hytter og heimer! Oppmuntringen og oppfordringen på vei inn i påsken, er å "la Kristi ord få bo rikelig blant dere" (Kol.3,16) - da er man sikret en rik høytid enten man får med seg gudstjenester eller ei :)

 
Varme hilsener, Håvard

Eldar Eiksund til Trondheim Frikirke

Eldar Eiksund til Trondheim Frikirke

image.jpg

Etter mange års trofast tjeneste i Kristkirken, blir Eldar Eiksund fra 1. august ansatt i Trondheim Frikirke. Han skal være vikar for menighetens pastor Bjørn Jellestad, som har fått innvilget studiepermisjon frem til 30. juni 2015. Fra før er det kjent at menighetens mangeårige frontfigur Thomas Bjerkholt går av med pensjon 1. august.

Familien flytter I forbindelse med jobbskiftet flytter familien Eiksund til Trøndelag. Marit kommer som kjent derfra, og Eldar har flere søsken i området. De kommer dermed til å selge huset sitt på Sotra. Selv om Eldar har vært med i Kristkirken siden menigheten ble grunnlagt i 1994, har han bakgrunn dra Frikirken. Han vokste opp i menigheten i Ørsta, hvor faren var eldste. I Bergen Frikirke var han ansatt som distriktsevangelist fra 1992-1994

Daglig leder Eiksund får tittelen daglig leder, mens arbeidsoppgavene blir en kombinasjon av pastorale og mer administrative gjøremål. Sammensetningen ligner noe på den rollen han hadde i Kristkirken fra 2005-2013, men med mer vekt på det pastorale og blant annet ikke ansvar for daglig oppfølging av økonomien. Eiksund sier selv at han gleder seg til å ta fatt på de nye arbeidsoppgavene.

Enestående innsats Eldsterådets leder Geir Anton Johansen roser Eldar Eiksund for hans helt enestående tjeneste i Kristkirken gjennom en årrekke. Han ble innsatt som eldste i 1996, og fratrer 31. juli. Eiksund har identifisert seg sterkt med menigheten, og har lagt ned et stort arbeid – ikke minst i årene etter at de tidligere forstanderne Reidar Paulsen og Rolf Helen gikk av med pensjon i 2008. – Vi er svært takknemlige for de 18 årene sammen med Eldar i eldsterådet. Hans hengivenhet til menigheten har vært eksepsjonell. Vi gleder oss med Eldar og Marit over kallet til Trondheim Frikirke og vil sende dem med full støtte og velsignelse fra Kristkirken, sier Johansen. Eiksund selv er preget av både takknemlighet og forventning: – Jeg er svært takknemlig for årene vi har fått ha sammen i Kristkirken. Tiden her har preget både liv og tenkning. Jeg vil savne menigheten, men også huske på dere med mye glede. Vi ser ellers med spenning og forventning frem til de nye utfordringene som nå ligger foran meg og oss i Trøndelag. Guds velsignelse over dere alle, sier Eldar Eiksund.

Kveld om barneoppdragelse

Kveld om barneoppdragelse

0.jpeg

Velkommen til en kveld om Barneoppdragelse hos Audhild og Einar Helgaas Torsdag 3. April kl 20! Vi introduserer ulike momenter i tematikken, som vi samtaler om. Vi serverer noe å bite i. Adr.: Kattuglebrotet 61, på Nedre Nattland.

Påmelding til einar@kristkirken.no innen kl 21 dagen før.

Vellykket innsamlingsaksjon

Vellykket innsamlingsaksjon

klingende.png
 I desember 2013 lanserte vi i Kristkirken en innsamlingsaksjon for å skaffe penger til oppgradering av menighetens lydanlegg. Vi trengte å bytte ut vår trådløse mikrofon, få ny prosjektor i taket, lydanlegget manglet sub-høyttalere og det var nødvendig å bygge et trommebur. Prosjektet var svært vellykket, og det kom inn 99 000 kroner på kort tid.
- Vi er veldig takknemlige for alle som var med å bidra til felleskapet. Nå er det flere som er i gang med å realisere denne oppgraderingen, og vi kan se frem til en ny tid med langt bedre lydforhold, sier forstander Håvard Berger til kristkirken.no.
Dokumentarserie
I forbindelse med innsamlingsaksjonen ble det laget en dokumentarserie for å beskrive hvordan hverdagen så ut i Kristkirken uten et oppgradert lydanlegg. Her viste vi tre episoder fordelt på tre gudstjenester i desember. Responsen var veldig god, og etter en voldsom leserstorm har vi nå gleden av å dele disse videoene med allmennheten. I tillegg kan vi friste med en liten godbit som tidligere aldri har vært vist, nemlig en bonusepisode med scener som ikke kom med, samt diverse morsomheter.
Videoene kan sees her:
 
Episode 1
Episode 2
Episode 3
 
Bonusepisode
God fornøyelse!

Gode vibber på koldtbordgudstjeneste

Gode vibber på koldtbordgudstjeneste

IMG_3051.jpg

IMG_3035

Dette året prøver vi ut det å ha «koldtbordgudstjeneste» noen ganger per semester. 9. februar, på se lve s te morsdagen, var det duket for en ny «storfamiliebegivenhet» i Kristkirken. På vei inn døra, fikk alle mødre med seg en la pp m ed et nummer på, så spenningen steig fra start… Men de måtte ikke vente lenge på svar , f or etter  noen barnesanger, ble morsdagstrekningen gjennomført. To svært så happy mødre kunne innkassere en herlig gave hver!IMG_3030_edited-1

 

Hedre, ikke herde

Håvard fortalte engasjert historien om Oliver på fem år, som etter hvert fant mer ut av hva det vil si å «hedre» (ikke «herde»…) mor og far. Mens lovsangen gikk, kunne barn male og tegne, og skrive takkelapper og henge opp bak i salen. Godt å bevege seg sammen med Gud og hverandre!

Etter at hele familien Almelid hadde ledet oss flott i bønn, var det tid for å fortsette gudstjenesten i kafeteriaen. Og du store si tid hvor masse mat det var å velge i der! Mmmmmm… Sånn blir det når alle tar med god mat til seg sjøl og noen til… Et herlig måltid, og en flott stund å bli bedre kjent med nye og gamle i menigheten, og alt vi gjorde sammen i dag var «gudstjeneste»!

 

IMG_3055 IMG_3051 IMG_3044 

Utegudstjeneste

Velkommen til neste begivenhet av dette slaget, som blir 1. juni! Det blir utegudstjeneste, grilling og idrettskonkurranser på høyt nivå! Så høyt som det går i alle fall… Om de største «høydene» oppnås i grillen, i samtaler, bønn, lovsang eller svømmende, får vi bare se.

Einar Helgaas

 

Kanal U vinterweekend 2014

Kanal U vinterweekend 2014

Vinterweekend2.gif

Fredag 21. februar reiser Kanal U på sin årlige vinterweekend til det fantastiske leirstedet Dyrkolbotn!Dette blir en weekend med mye morro, tid til relasjoner, Gud, uteleker, inneleker, kanoturer, skiturer og ikke minst underholdning.

Avreise: blir fra framsiden av Kristkirken i Bergen fredag 21. februar klokken 17.00, møt senest kl 16.30. Retur: Vi kjører tilbake tirsdag 25. februar kl. 14.00 fra Dyrkolbotn, så vi er tilbake i Kristkirken ca.15.30.

Påmelding: Innen søndag 16. februar til kanalu@kristkirken.no Oppgi følgende v/ påmelding: FULLT NAVN – TLF – ALDER – OM DU HAR SØSKEN PÅ TUREN – OM DU SKAL PÅ (OG AV) VED ÅSANE TERMINAL ELLER KNARVIK – EVT ALLERGIER/MEDISINER

NB! Påmeldingen er ikke gyldig før pengene er kommet inn på Kanal U sin konto.

PRIS: 950 kr per pers. Dette inkluderer transport, kost og losji (fire netter). Dersom du ikke skal være med på hele weekend, send mail til kanalu@kristkirken.no angående pris. Søskenmoderasjon blir som følger: to søsken 1700 kr, tre søsken 2500 og fire søsken 3000.

BETALING: skjer til kontonr. 3624.52.35075 innen søndag 16 . februar. Husk å merke betalingen med navn på deltaker.

TA MED: - Sengetøy (laken, dynetrekk, putetrekk) - Uteklær - Inneklær - Bibel og skrivesaker - Ullsokker hvis du skal være med på fotballturnering - Snop til fellesen for ca 30 kr.

Ved spørsmål send mail til: Hanne@kristkirken.no Eller ring Hanne på: 920 11 571 eller Daniel på 907 20 039.

Ps. Vi opplyser til slutt om at det er totalforbud mot alkohol på Kanal Us weekender. Overtredelse av dette medfører umiddelbar hjemsendelse på egen regning og risiko.

Kristkirken Open

Kristkirken Open

IMG_2725.jpg

Hjemmeseier i historiens første Kristkirken Open Håvard Berger slo Einar Helgaas i en fantastisk spennende finale i Kristkirken Open i nettopp Kristkirkens lokaler søndag ettermiddag. I klassen for tweens, 9-13 år, stakk Ruben av med seieren. Der var premien blant annet deltagelse i voksenklassen, og Ruben tok medalje også der med en sterk seier mot Oddvar Almelid i bronsefinalen.

Dette var første gangen Kristkirken Open ble arrangert, og det var nesten bare deltakere fra egen «klubb» som deltok. Det var syv som deltok i tweensklassen, og åtte som deltok i voksenklassen. Vi satser på dobbelt så mange deltakere ved neste bordtenninsturnering.

Det var de yngste som fikk æren av å starte turneringen ytterst i gangen, da de voksne nok trengte å snakke fra seg i storsalen.

Brødrene Joar og Amund Helgaas unngikk hverandre i gruppespillet, men det ble et storoppgjør i semifinalen, som Joar gikk seirende ut av.  I den andre semifinalen stod slaget mellom Ruben og Anna Helena Almelid. Ruben skulle vise seg gjennom dagen å være en meget habil bordtennisspille, og henviste Anna til bronsefinalenhvor Amund ventet, men også han ble for sterk.

Likevel veldig god innsats av Anna og også Kari Birgitte. Tør vi å håpe på flere jenter i neste turnering?

Joar Helgas viste godt spill i finalen, men Ruben ble for sterk og vant klassen for 9-13 åringene og dermed også muligheten til å spille i voksenklassen.

Nå var de fleste voksne ferdig med småpratet, og storsalen var ledig. Her trengtes litt mer plass!

Gruppespillet førte med seg en liten overraskelse da Ruben tok andreplassen i gruppe B og gikk videre sammen med Einar Helgaas til semifinalen. Leif Tore Solberg og Simon Almelid gikk til plasseringsspill.

I gruppe A gikk favoritten Håvard Berger greit videre med tre seire. Det ble kamp om andreplassen og det hele ble avgjort i en jevn kamp mellom Harald Haaland og Oddvar Almelid som sistnevnte gikk seirende ut av med 12-10. Dermed gikk Harald og Dag Eiliv Solsvik videre til plasseringsspill.

I den første semifinalen bet Ruben godt fra seg mot Håvard, men forstanderen hadde stort sett kontroll etter det første, meget jevne sette, og gikk seirende videre til finalen med 2-0 etter 13-11 og 11-7.

I den andre semifinalen vant Einar 2-0 mot Oddvar, og det var dermed klart for en ren stabsfinale!

Det skulle vise seg å bli en meget spennende og jevn affære. Håvard vinner første sett, og ser ut til å kanskje ta litt for lett på situasjonen, for Einar tar en veldig klar ledelse inn i andre sett. På et tidspunkt leder Einar med ti poen, før Håvard prøver seg med en skikkelig opphenting, men til ingen nytte. Einar drar i land sette, og et siste avgjørende sett må spilles.

Også her blir det svært jevnt, Einar og Håvard bytter litt på hvem som leder. Håvard kaster skjorten, Einar kaster seg ned på gulvet for å parere slagene til Håvard. Det blir en enkel ball tilbake til Håvard som bare skal smashe enkelt tilbake og sette Einar helt ut av spill, men bommer litt på slaget og treffer nettet.

Etter mange forsøk på å avgjøre kampen, spille ut motstanderen, sammen med mentalt spill og tilrop fra publikum, vinner tilslutt Håvard siste sett 21-19, og blir dermed vinner av historiens første Kristkirken Open!

Turneringsleder Bernt Erik Haaland

IMG_2736

Impuls 2014

Impuls 2014

impuls-2014.jpg

Påmelding til Impuls 2014 31. januar - 2. februar  har vi igjen gleden av å reise på ungdomskonferanse i Stavanger. Ungdom fra 8. klasse og oppover er velkommen til å delta på en fantastisk opplevelse sammen med et par tusen andre ungdommer i  IMI –kirken i Stavanger. På Impuls kommer vi sammen for å feire og tilbe Gud, og alt det Han er og gjør! Mange folk, lovsang med trøkk, god undervisning, nye venner og mye moro!

Tema for årets Impuls er Nærvær og konferansen preges av at Jesus er nær - også i dag. Han er like mye til stede nå som for 2000 år siden. Hvordan ser det ut i våre liv? Bli med på tidenes Impulsfest!

Impuls er en ungdomskonferanse med masse aktivitet, men uten mat inkludert. For at dette ikke skal bli for dyrt for den enkelte, har vi bestemt oss for å ha noen felles måltider som vi subsidierer. Frokost lørdag og søndag fikser vi, utenom dette trenger du litt lommepenger til å kjøpe deg noe mat ellers og kanskje noe digg på turen.

Gruppen reiser samlet fra Kristkirken (Kanalveien 90) fredag 31. januar kl 15:00, og vi regner med å være hjemme ca kl. 18.00 søndag 2. februar.

I Stavanger blir vi sovende på klasserom på skole, så det er smart å ha med seg et godt liggeunderlag sammen med sovepose, toalettsaker, og det du ellers trenger for en helg i Stavanger. Da vi har begrenset plass til bagasje ber vi dere om å tenke dere litt om når det gjelder størrelser på kofferter og antall kolli osv.

 

Pris:

Samlet pris for reise og opphold er kr 950,-

Konfirmantene i Kristkirken får et prisavslag på 200,-

Påmelding:

Påmelding skjer ved at du betaler inn beløp på konto nr: 3624 52 35075, og merker med navn, telefon og en mail adresse.

Siste frist for påmelding til denne prisen er 27.12.13

 

Om det er noen spørsmål er det bare til å ta kontakt med Hanne Melkeråen (92011571) eller Daniel Melkeråen (90720039)

 

Kanal Us høstweekend 2013

Kanal Us høstweekend 2013

Kanal-U-2013.jpg

9.-13. november var Kanal U på sin årlige og tradisjonsrike høstweekend. Vi sitter igjen med en utrolig takknemlighet. Og vi føler oss privilegerte som får være en del av et så godt og oppbyggende miljø. Årets høstweekend hadde hovedfokus på miljø og relasjoner. Vi var så velsignet med strålende sol og majestetisk stjernehimmel gjennom hele weekend, og vi fikk mye kvalitetstid ute med rebus (lagbygging), kanopadling, tur og en ny vri av gjengangeren Rød og blå.

Lovsang og tilbedelse

Mathias Furnes hadde ansvar for lovsang og tilbedelsen. Tormod Mathiesen, Øyvind Dahle Ådland og David Solberg hadde ansvar for uteaktiviteter. Herman Frantzen, Daniel Sæbjørnsen, Daniel Kismul, Maria Aarvik, Hanne og Daniel Melkeråen, Arnt Jakob Holvik, Mathias Furnes underviste i løpet av weekend og Kristine og Ruben Solberg hadde ansvar for en legendarisk underholdning.

På bønnemøtene ba vi konkret om at vi skal bli mer frie. Og det resulterte i spontan dansing etter møtet, vi hadde det så gøy sammen.

Møtt av Gud

Daniel Melkeråen talte torsdags kveld om hvem Den Hellige Ånd er, og at han er en ”gentleman” som ikke trenger seg på.

Fredags kveld på bønnemøte ba vi om at vi skulle få oppleve Den Hellige Ånd. Mange ble virkelig møtt av Gud, og noen opplevde manifestasjoner. Det er så godt når DHÅ kommer med sitt nærvær, samtidig kjente vi på at dette var nytt og skremmende for noen. Vi prøvde å forklare litt underveis og la opp til samtaler med lederne i matsalen etterpå. Vi som ledere prøvde å gjøre oss tilgjengelige for de som hadde spørsmål. Om vi klarte å se/høre alle er vanskelig å vite, men vi oppfordrer alle som har Kanal U-ungdommer hjemme til å snakke med de om det. Og kom gjerne til oss med tilbakemelding eller spørsmål.

Bygger fellesskapet

Nok en gang ser vi hvor viktig weekend er for Kanal U-miljøet, og hvordan det gang på gang gir oss forfriskende møter med Gud, og bygger felleskapet.

Allerede ser vi frem med stor forventning til vinterweekend i februar.

Og igjen vil vi si at vi er så takknemlige for alle som støtter oss i bønn

 

Hanne og Daniel Melkeråen

Nyhetsbrev fra Siril, november

Nyhetsbrev fra Siril, november

Siril_bilde_1.png

  Teamtur til Moldova og Constanta

Som jeg skrev i forrige nyhetsbrev, var jeg med som deltidsstab på en multigenerasjons DTS fra juni. De fleste av studentene våre hadde skole og arbeid de måtte tilbake til etter 3 måneder med teorifase, og tar misjonsdelen til neste år, mens to av studentene våre ønsket å fullføre hele skolen nå. Dermed endte jeg opp som ansvarlig for å ta dem på outreach. Teamet vårt bestod av Ildiko fra Ungarn på 54 år, Tibi fra Romania på 18 år, meg, og Mirela fra Romania som skal jobbe som frivillig med oss i år. Det var en stor utfordring for meg, og til tider slitsomt, blant annet på grunn av aldersforskjellen, ulike karakterer, og språkbarrierer innad i teamet. Vi bestemte oss for å dra 3 uker til Moldova, 1 uke til Constanta, og de siste 3 ukene i nærområdet her som jeg bor og jobber til vanlig.

Siril_bilde_2 Siril_bilde_3

 

 

 

 

--

Vi kjørte med bilen min, og jeg er veldig takknemlig for at vi kom oss over grensene, og at alt gikk fint med bilen og meg, med unntak av en liten fartsbot på veien hjem. I Moldova jobbet vi sammen med Ungdom i Oppdrag i Cahul, der jeg har vært flere ganger før og har gode venner. Vi jobbet mye sammen med en russisk-talende Frelses Armeen menighet i byen, der jeg blant annet hadde æren av å tale på en søndag formiddag. Vi besøkte også andre menigheter og ungdomsgrupper, der vi var mer eller mindre ansvarlig for programmet. Det var kaldt og regnfullt tiden vi var i Moldova, og det var en utfordring at det også var veldig kaldt inne i leilighetene. Dette er del av hverdagslivet for folk i det fattigste landet i Europa, de har ofte ikke råd til å varme opp leilighetene sine selv om det er kaldt ute. Det slo meg også igjen hvor varme og gjestfrie og varme dette folket er, på tross av begrensede ressurser.

Siril_bilde_4 Siril_bilde_5

 

 

 

 

 

Etter Moldova kjørte vi videre til Constanta sør i Romania, der vi først var invitert som gjester i bryllupet til Leah og Andrew, som er venner fra UIO der. Etterpå ble vi der i en uke og hjalp til med ulike aktiviteter. Vi var blant annet med å snekre grønnsakskasser for hagen til et barnehjem for gutter. Det vi konsentrerte oss mest om, var barnearbeidet i et nabolag som ble etablert i fjor for vanskeligstilte familier, mye tyrkere og sigøynere. Vi hadde møter for barna sammen med et nederlandsk ektepar som har flyttet til området. Det er en utfordring at barna ikke sitter stille lenge om gangen, og de snakker også temmelig vulgært. Dette var særlig en utfordring for rumenerne i teamet mitt, men de klarte seg likevel godt etter hvert.

Siril_bilde_7Siril_bilde_6

 

 

 

 

 

--

Prosjekter i Copsa

Siril_bilde_8Etter en måned på reise, kom vi tilbake til området her, og har bodd med teamet vårt i en leilighet i Brateiu, i nærheten av Medias. Dette er en leilighet i huset der planen er at jeg også etter hvert skal flytte inn, og vi har bodd her i konstant byggearbeid. Vi arbeidet i ulike lansbyer i området, men hovedsakelig i Copsa. Det har vært en utfordring for ungdommene i Copsa at jeg har vært så mye borte det siste halvåret, men de må likevel etter hvert ta et personlig valg og ansvar for Gudstroen sin. Det gledet meg at to av ungdommene våre, Tibi og Cristi, lot seg døpe siste søndagen i august. Et annet prosjekt vi har drevet i Copsa i høst, er gjennoppbyggingen av et hus som holdt på å falle sammen. Vi hadde ikke planer om å bygge det opp igjen fra grunnen av, men hadde ikke noe annet valg da vi så hvordan det holdt på å falle i hodet på familien som bor der. Takket være pengestøtte fra Norge og andre steder, og arbeidere som har stilt opp frivillig fra menigheten her i Brateiu, er vi nesten i mål med huset.

Siril_bilde_9 Siril_bilde_10 Siril_bilde_11

Søndag for to uker siden organiserte vi en høsttakkefest i kirken i Copsa Mare, noe som var svært vellykket. Representanter fra alle familiene som har blitt hjulpet med hus i år var tilstede, i tillegg til mange barn, ungdommer og andre. På programmet hadde vi blant annet et dramastykke med barna og sang av ungdommene, i tillegg til kaker, kaffe og frukt. Det var mye fest og glede, og mange ble igjen da møtet var slutt for å synge mer.

Siril_bilde_12 Siril_bilde_13

DTS-en avsluttes offisielt nå på mandag, og etter dette satser jeg på å få mer tid til å planlegge fremover. Jeg er allerede i gang med planlegging av engelskundervisning og musikkundervisning som jeg starter opp igjen om et par uker, og jeg ønsker også å være mer involvert i lokale skoler.

 

Jeg har for øvrig også kjøpt flybiletter til Bergen til jul, og kommer til å være i Norge fra 22. desember til 6. januar. Håper på å møte mange av dere der i den perioden..

 

Takke emner

-       At jeg kunne fullføre denne perioden med DTS og outreach.

-       For alle de gode tingene vi har fått utrettet i Copsa i år, og en god høsttakkefest der

 

Bønne-emner

-       For barna og ungdommene i Copsa, og visdom i hvordan jeg skal lede dem videre

-       For ledelse videre, fred og glede

-       For en god overgangsfase når jeg flytter ut fra familien min i Copsa

 

 

Kontakt informasjon:

Siril Vaktskjold.

Tlf: +47 90196567

Hjemme-adresse: Klauvaneset 75. 5108 Hordvik. Norge

E-mail: siril.vaktskjold@gmail.com

Blogg: jegvilforandreminverden.blogspot.com

Kontonummer: 97132183280