Med blikket på Jesus

I denne talen avslutter Thomas sommerens taleserie “Et liv i tro”, med å snakke om å ha blikket på Jesus. Sentrum i det kristne livet er ikke moralsk oppførsel, eller til og med en bok, men en person; Jesus Kristus.

Nøkkelvers: Hebreerne 12, 1-3.

Troens seier

I denne talen snakker Reidun Helle om troens seier ut fra Hebreerbrevet 11, 30-40.

Åpen for Ånden - Del 7 / Folk

I denne talen avslutter Håvard taleserien med å snakke om hvordan den Hellige Ånd inviterer og leder oss inn i fellesskap med hverandre.

Åpen for Ånden - Del 6 / Frukt

I denne talen snakker Thomas Dalsbø om at vi ikke kan produsere frukt på egenhånd, men kun gjennom at vi overgir oss til den Hellige Ånds påvirkning i våre liv.

Åpen for Ånden - Del 5 / Kraft

I denne talen snakker Rita Lunde om hvordan den Hellige Ånds kraft er tilgjengelig for oss i dag og at den setter oss i stand til å være Jesu vitner der vi er.

Åpen for Ånden - Del 4 / Bibelen

Den hellige ånd er forskjellen på liv og død. I denne talen snakker Tarjei om at det er i Bibelen vi blir kjent med Jesus, og Ånden kommer oss til hjelp for å aktualisere Ordet i oss og blant oss.

Åpen for Ånden - Del 3 / Profeti

I denne talen snakker Atle Yndesdal om hvordan den Hellige Ånd taler til oss gjennom profeti og hvordan han ønsker å bruke oss til å betjene andre gjennom denne gaven.

Åpen for Ånden - Del 2 / Den indre stemmen

Har Gud sluttet å tale til oss? Nei. I følge Bibelen starter et interaktivt forhold til Gud når vi får den Hellige Ånd. I denne talen snakker Thomas om at Ånden ønsker å tale til hver enkelt av oss i dag, og at vi kan øve oss opp til å bli sensitive for Hans stemme.

Åpen for Ånden - Del 1 / Åpen eller stengt?

Da Jesus var på jorden, levde han - som menneske - i full åpenhet for Ånden. I denne talen snakker Håvard om hvordan åpenheten for Ånden kan få vokse i våre liv, blant annet gjennom oppriktig utprøving, nådefull tilnærming og omvendelse fra saker som hindrer Guds Ånd.

Historier fra Burundi

Atle Yndesdal deler og forkynner ut fra sin siste misjonstur til Burundi.

Jesus as King

Hovedtaleren på konferansen “Den Jødiske Jesus”, Daniel Juster, taler på gudstjenesten denne søndagen.

Three keys for revival

Mark Appleyard, som var hovedtaler på konferansen “Business with honor”, snakker denne søndagen om tre nøkler for vekkelse; (1) en plan for hellighet, (2) fred med Gud, og (3) lidenskap for å forandre verden.

Tolk: Jan David Antonsen

Tjene vår verden - Del 3 / Tjene Gud - der vi er

I denne talen snakker Mary om hvor avgjørende det er at vi har den Hellige Ånd i våre liv - og at dette gir oss den frimodigheten vi trenger for å tjene Gud i våre unike hverdager.

Jeg tror på de helliges samfunn - "Jeg tror" / Del 7

"Jesus? Ja! Kirke? Nei! Mange sliter med å "tro på de helliges samfunn". I denne siste talen om trosbekjennelsen, forkynner Håvard om trosfellesskap. Vi sier at vi tror på en hellig, allmenn kirke - og de helliges samfunn .. Hva er det egentlig som menes? Hva er det egentlig vi bekjenner?

Jeg tror på legemets oppstandelse - "Jeg tror" / Del 6

I denne talen snakker Atle om at Jesu oppstandelse er et faktum, og at det er vårt håp. Hadde ikke Jesus stått opp ville vi vært “de ynkeligste av alle mennesker.” Men på grunn av Jesu oppstandelse kan vi vite at dødens makt er brutt, og at vi har evig liv.

Nøkkelvers: Heb 11, 13-16

Jeg tror på Den Hellige Ånd - "Jeg tror" / Del 5

I denne talen snakker Thomas om vi trenger Den Hellige Ånd. Bibelen sier at Den Hellige Ånd bor i oss og at han er vår hjelper, trøster og advokat. Jesus visste hva han snakket om når han sa at “det er det beste for dere at jeg går bort.”

Nøkkelvers: Joh 14, 16-19. Joh 16, 5-7.