Jesus as King

Hovedtaleren på konferansen “Den Jødiske Jesus”, Daniel Juster, taler på gudstjenesten denne søndagen.

Three keys for revival

Mark Appleyard, som var hovedtaler på konferansen “Business with honor”, snakker denne søndagen om tre nøkler for vekkelse; (1) en plan for hellighet, (2) fred med Gud, og (3) lidenskap for å forandre verden.

Tolk: Jan David Antonsen

Tjene vår verden - Del 3 / Tjene Gud - der vi er

I denne talen snakker Mary om hvor avgjørende det er at vi har den Hellige Ånd i våre liv - og at dette gir oss den frimodigheten vi trenger for å tjene Gud i våre unike hverdager.

Jeg tror på de helliges samfunn - "Jeg tror" / Del 7

"Jesus? Ja! Kirke? Nei! Mange sliter med å "tro på de helliges samfunn". I denne siste talen om trosbekjennelsen, forkynner Håvard om trosfellesskap. Vi sier at vi tror på en hellig, allmenn kirke - og de helliges samfunn .. Hva er det egentlig som menes? Hva er det egentlig vi bekjenner?

Jeg tror på legemets oppstandelse - "Jeg tror" / Del 6

I denne talen snakker Atle om at Jesu oppstandelse er et faktum, og at det er vårt håp. Hadde ikke Jesus stått opp ville vi vært “de ynkeligste av alle mennesker.” Men på grunn av Jesu oppstandelse kan vi vite at dødens makt er brutt, og at vi har evig liv.

Nøkkelvers: Heb 11, 13-16

Jeg tror på Den Hellige Ånd - "Jeg tror" / Del 5

I denne talen snakker Thomas om vi trenger Den Hellige Ånd. Bibelen sier at Den Hellige Ånd bor i oss og at han er vår hjelper, trøster og advokat. Jesus visste hva han snakket om når han sa at “det er det beste for dere at jeg går bort.”

Nøkkelvers: Joh 14, 16-19. Joh 16, 5-7.

Jeg tror på Jesus Kristus - "Jeg tror" / Del 3

Kan Gud bli korsfestet? Og står folk opp fra de døde? I denne talen fortsetter Tarjei dypdykket i trosbekjennelsen med å snakke om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Her møter vi både sterke skildringer av menneskelig lidelse og en fortelling om hvordan et torturredskap ble et seierstegn.

Jeg tror på Jesus Kristus - "Jeg tror" / Del 2

I denne talen snakker Tarjei om Jesus. Med utgangspunkt i trosbekjennelsens første beskrivelser av Jesus Kristus setter han fokus på Jesu identitet, unnfangelse og fødsel. Hvem er den Jesus vi sier at vi tror på? Og hvor viktig er egentlig trosbekjennelsen?

Jeg tror på Gud Fader - "Jeg tror" / Del 1

I denne talen innleder Thomas vår nye taleserie “Jeg tror” (som tar utgangspunkt trosbekjennelsen) med å se på den første trosartikkelen “Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper”. Han snakker om at denne setningen, sammen med det vi leser i Bibelen, viser oss at Gud Fader både er en allmektig Skaper og en nær Far - på samme tid.

Kjenne Gud - Elske mennesker - Tjene vår verden

I årets første tale snakker Håvard om hvordan Jesus levde i relasjon til sin Far, elsket mennesker og tjente sin verden - og hvordan dette mønsterbildet vi øyner i Jesus har inspirert Kristkirkens visjon og siktemål; «kjenne Gud - elske mennesker - tjene vår verden»

Kongen som kom|mer

I denne talen maler Daniel det store bildet rundt julens høytid. At Jesus barnet er kongen som kom med glimt av en ny verden, men også en dag kongen som kommer for å gjøre alle ting nye!

Beretninger fra Betlehem - Maria

I denne talen fortsetter Elin Constanse Gilje adventsserien ”Beretninger fra Betlehem” og ser på løftet Maria fikk fra engelen. Hun var en ung jente som fikk et utrolig løfte, og hennes respons er et eksempel for oss. Livet hennes ble snudd på hodet og vi ser på de ulike utfordringene hun møtte. Likevel velger hun å stille seg åpen for Guds vilje selv om det ville bety at livet hennes ble helt annerledes fra det hun nok hadde tenkt.

Beretninger fra Betlehem - Gjeterne

I denne talen snakker Johanna Almelid om hvordan gjeterne får spille en hovedrolle i dramaet rundt Jesus (Luk 2,8-20) . De blir møtt av det himmelske midt i sin hverdag - mens de er på jobb - og så får de gå med verdens beste budskap til Josef og Maria.

Beretninger fra Betlehem / Sakaria - Håp til Gud

I denne talen starter Thomas adventsserien “Beretninger fra Betlehem” med utgangspunkt i bønnen til Sakaria i Lukas 1. Sakaria har satt sitt håp til Gud, og ser nå at gjennom Messias sitt komme går håpet i oppfyllelse. På samme måte som Sakaria blir vårt håp forankret i Gud når vi husker på hva han har lovet og lar sannheten om at Han er god og uforanderlig slå dype røtter i våre liv.

Visjonssøndag: Tro mot verdier - endring av språk

I denne talen forteller Håvard om Kristkirkens grunnverdier, samtidig som han forklarer hvorfor vi denne vinteren skrinlegger visjonsformuleringen ”Sammen i Kristus, familien og samfunnet" - til fordel for noe bedre!