Marty er en jødisk bibellærer som har kommet til tro på Jesus. Hans første tale denne helgen rettes mest mot unge tilhørere. Han snakker da om at Gud har utvalgt Israel til å være en velsignelse på jorden - at vi som troende kan være med å styrke det jødiske folk - og at (jøden) Jesus har stor kjærlighet til sitt folk. (NB! Denne talen ble ikke oversatt til norsk)