Marty er en jødisk bibellærer som har kommet til tro på Jesus. Lørdag formiddag (3.feb) brukte han god tid på å utlegge det Guds Ord omtaler som “hemmeligheten”; nemlig ENHETEN mellom troende jøder og troende ikke-jøder. (NB! Denne undervisningen ble ikke oversatt til norsk)