Ved inngangen til 2017 er det ca. 530 medlemmer i Kristkirken.

Ønsker du å melde deg inn eller ut? 

Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg.


Innmelding

 
Navn *
Navn
(11 siffer)
Om du har barn og vil melde de inn sammen med deg, skriv deres fulle navn og fødselsdato.
Tidligere medlemskap *
Kryss av for om du (eller noen av dine barn hvis du melder dem inn med deg) er medlem i et annet kirkesamfunn.
 

Utmelding

 
Navn *
Navn
11 siffer
Om du vil melde ut ektefelle eller barn sammen med deg, skriv deres fulle navn og fødselsdato