Ved inngangen til 2017 er det ca. 530 medlemmer i Kristkirken.

Ønsker du å melde deg inn eller ut? 

Fyll ut skjema nederst på siden - så kontakter vi deg.


Før du evt. ønsker å melde deg inn - litt forventningsavklaringer:

For det første: Velkommen til et svært ufullkomment reisefølge - bestående av mennesker som er svært glad i Jesus. No perfect people allowed - så det er nok rom for deg også.

Annenhver uke får du tilsendt et nyhetsskriv (kalt ”Nytt & Nyttig”) på epost. Dette skrivet sendes fra post@kristkirken.no og får fram ting som har skjedd – og skjer – i Kristkirken.

Vi anbefaler sterkt at du blir en del av et mindre fellesskap - der du kommer litt tettere på noen i forsamlingen. De fleste slike grupper møtes ca. 2 timer annenhver uke. Kanskje har du lyst til å starte en slik gruppe selv?

Kristkirkens fremste inntektskilde er de gaver medlemmer gir hver måned. Pr. 2017 er det ca. 150 – 200 stk. som gir til fellesskapet av de midler man har. Vi vil oppmuntre deg til å være med å bidra – slik at menigheten har en trygg og bærekraftig økonomi. Om du vil være med å bidra økonomisk, så send en e-post til elisabeth@kristkirken.no - (Elisabeth L. Helgøy, KiBs kontor-og økonomi-medarbeider). Merk at det ikke er påkrevd at medlemmer gir av sine midler, og det kan være greit å vite at det kun er to personer i Kristkirkens administrasjon som har kjennskap til hvem som gir.

Om du har lyst å bidra i en frivillig tjeneste i KiB, så er det helt supert! Det finnes mange muligheter og mange virkegrener. Men vit at det ikke er påkrevd - og heller ikke forventet - at du engasjerer deg i en slik tjeneste. Frivillighet skjer av fri vilje! Din mulighet til dette har gjerne sammenheng med ulike faser i livet, så her er det frihet.

For øvrig vil du bli spurt om å være med i en kafégruppe som har ”turnus” én søndag i halvåret. Her er det kjekt om du blir med – vi er ca. 200 personer som rullerer på dette – men du er fri til å takke nei også til det.

Har du spørsmål knyttet til medlemskap, så ikke nøl med å ta kontakt!


Innmelding

 
Fullt navn, fødselsdato og -sted, dåpsdato og -sted. Du kan melde inn barna dine sammen med deg (barn = under 15 år), i så fall skriv en linje per person. Hvis du, eller en du melder inn, ikke er døpt skriv "ikke døpt" istedenfor dåpsdato og -sted.
(11 siffer)
 

Utmelding

 
Navn *
Navn
11 siffer
Om du vil melde ut noen av dine barn sammen med deg, skriv deres fulle navn og fødselsnummer (11 siffer). (Barn = under 15 år)